925 01  Matúškovo č.769,
Telefón: 031/782-66-59,
Mobil: 0903 777 296
IČO: 34112693
DIČ:2020373135
IČ DPH: SK2020373135
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 830/T
Nájdete nás aj na facebook-u.